આપણુ રંગીલુ Rajkot

Instagram photos and videos

My Favrit Song 😊😊😈😈

આપણુ રંગીલુ Rajkot

1   9  

👍👍💐 મારા વિચારો મારી વસિયત...✍🎭 આંખો નાં ખૂણે હજી ભેજ છે 💐😢
શાયરી લખવાનું કારણ એજ છે !
વાદળ પૂછે સાગર ને
વરસું તારા પર કે કેમ...?
સાગર પૂછે રેતી ને
ભીંજવું તને કે કેમ...?
રેતી મન માં રડી પડી...!
આમ કઈ પૂછી પૂછી
ને થતો હશે પ્રેમ..!!!!✍🎭
😊😊‬👌मेरी एक चाहत है,कि एक चाहने वाला ऐसा हो
जो चाहने में बिल्कुल मेरे जैसा हो 😊☺👍👌

આપણુ રંગીલુ Rajkot

1   7  

If you can't do great things, do small things in a great way.

આપણુ રંગીલુ Rajkot

4   15