ભાઇ તો ભાઇ છે મજાક થોડી છે

Instagram photos and videos

21 Jun... International Yoga Day..🇮🇳
My first video on #fitness ...........
#yogaday #fitness #humfittohindiafit #instagram #musically

ભાઇ તો ભાઇ છે મજાક થોડી છે

1   14  

😊😊😊😊😊😊😊😎 My sweet small brother. I love my family .. but my brother is batter and sister is so sweet quite. 😊😊😊😊.....#######

ભાઇ તો ભાઇ છે મજાક થોડી છે

0   1  

🔫🔫#મોત_થી_ 🔪#ડરતા_નથી_ને
#વટ_વગર 🔪🔪#ફરતા_નથી 🔫🔫#એકલાજ #રખડીયે_છીઅે
#જેને__જે__તોડવુ_ઈ__તોડી__લેજો 🔫 #बाकि__डरता__तो
#कोय__ना #बाप__थी___नथी.
@mr_maheriya_9999 @the_chirag_maheriya
@maheriyayash2253 @maheriya_himanshu

ભાઇ તો ભાઇ છે મજાક થોડી છે

0   26  

जनाब 👏 मुजे 😎 मत सिखाओ 😒 मोहब्बत 😍 कि बाते 🗣
जिन ☝ किताबो 📚 से तुमने 👥 मोहब्बत 💏 सिखी 🤗 हे
वो 😏 किताबे 📚 हमने 👦 लिखी ✍ हे.... *💖

ભાઇ તો ભાઇ છે મજાક થોડી છે

0   65