#نامه_اي_براي_مادرم

Instagram photos and videos

by @lovely__music

❤️
وقتي توي زندگيت خاطرات تلخي رو
تجربه مي كني
وقتي مي ري
مي چرخي و مي بيني كه
هيچ كس توي اين دنيا نيست كه تو رو
به اندازه مادرت دوست داشته باشه
كه دورت نزنه
كه دروغ نگه
كه وقتي مي گه برات مي ميرم
واقعاً از ته دلش بخواد كه برات بميره
تازه مي فهمي كه مادرت چقدر مَردِه
و من بانويي با يك دنيا غرور شكسته
دلم مي خواهد خجالت رو بذارم
كنار و مثل بچگي هام سرمو بذارم
روي پاهاي مادرم اشك بريزم و بگم :
مادرم اونقدر دلشكسته ام كه
ديگه حتي خدا هم نمي تونه آرومم كنه
و اونم دستشو بكشه روي موهام و اشكهامو پاك كنه و بگه :
دخترم مگه من مُردَم كه تو تنها بموني
تا روزي كه هستم
تا روزي كه نفس مي كشم
نميذارم هيچ كس قلب شيشه اي تو رو بشكنه
و من با شرم و حياي زنونه نتونم بگم كه:
مادرم خبر نداري كه شكسته
و اينبار جوري شكسته
كه شايد سالها طول بكشه
اين زخم كمي بهتر بشه...
زخمي كه شكل باورهاي شكسته و
ايمان زير سئوال رفته رو داره
مادرم توي اين روزا از شدت غصه
حتي روم نمي شه
كه سرمو روي پاهات بذارم
چه برسه به اينكه برات دردل كنم
مادرم غم اين روزاي من با هيچي كم نمي شه
حتي معجزه دستهاي نوازشگر تو
مادرم به خدا بگو كه توي اين روزا چقدر بيقرارم 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
#نامه_اي_براي_مادرم#عاشقانه#دلكسته#عاشقانه_ها#lovelymusic

48