ابوالفضل @abolfazl1997t

1000🔓1100🔒
فالو = فالو
لایک = لایک
ابوالفضل ۶۷ شهریور . گلستان آزادشهر
Abolfazl 1988 #golestan #azadshahr
#نسخ #معلی #شکسته #نستعلیق #نقاشی

316 posts 1,073 followers 5,510 following

Instagram photos and videos

#الف
ای اتفاق کوچک ساده
پاییز دارد تمام میشود
نمی افتی ؟

31  

#الف
دلم تنگ است برای کسی که
نه می شود او را خواست
نه می شود او را داشت
فقط می شود برای او سخت دلتنگ شد

36  

خوشتر از دوران عشق ایام نیست
بامداد عاشقان را شام نیست
#معلی
#نسخ
#ابوالفضل_خط

48  

#خاص
#الف

41  

#تحریری

45  

نمی دانم...
آن یک نفر که همه ما نداریمش
خودش چه کسی را ندارد

#خط
#خودنویس
#تحریری
#شکسته_تحریری
#شکسته

41  

پشت تمام تغییر رفتارهای یهویی آدما یه نفر سومی هست شک نکنید! ...ما که همیشه صادقیم!...
..........با ما چرا؟...............
.......نرسیدی به ما............
.............خاص..............‌... #خط
#شکسته
#تحریری
#ابوالفضل_خط

30  

به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم
ز من بریدی و با هیچکس نپیوستم

#خط
#خودکاری
#خودنویس
#شکسته
#تحریری
#نسخ

31  

فکر کردن به تو
پنهانی ترین کار زندگی من است
و تو پنهانی ترین دلتنگی من هستی
و پنهانی ترین مسبب حالت روزانه ام
و روزهای زیادی است که ساکتم
تا همیشه دوستت دارم ... #خط
#شکسته
#تحریری
#خودکاری
#خودنویس

39