Kuys Joel @joeldbuff

Kuys Joel @joeldbuff

Pound Pro - Certified Certified Fatburn Instructor Certified H.I.I.T. Instructor Cormax Certified Specialist Certified Kettlebell

www.facebook.com

instagram.com/joeldbuff

1,438 posts893 followers 1,080 following