#مشتي باش @saeid.khani.2

#مشتي باش @saeid.khani.2

خدايا دفتر جرم مرا روز جزا باز نكن من به اميد عطاي تو خطا كردم پيج اصليم 👇🏻👇🏻👇🏻 @saeid._khani021

instagram.com/saeid.khani.2

30 posts1,261 followers 1,805 following